Νέα

ΕΚΘΕΣΗ “SUPPLY CHAIN & LOGISTICS” 9/11/2019

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «SUPPLY CHAIN & LOGISTICS», ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: 9/11/2019 METROPOLITAN EXPO

Η 7η Έκθεση είναι πιο ολοκληρωμένη από ποτέ!

Η Έκθεση “Supply Chain & Logistics – Cargo Truck & Van Expo”, μετά την πάροδο 12 ετών και με την επιτυχή συνεργασία μεταξύ των τομέων της αλυσίδας εφοδιασμού και του επαγγελματικού οχήματος, έχει αναδειχθεί ως σημείο συνάντησης για όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες στο εξαγωγικό εμπόριο, στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και στους συναφείς τομείς.