Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Unibat, με έδρα και υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη και γραφεία στην Αθήνα, ανήκει στις κορυφαίες εταιρείες ενεργειακών λύσεων στον ελλαδικό χώρο και αποτελεί ανερχόμενη δύναμη στην παγκόσμια αγορά. Η εταιρεία εξειδικεύεται στους βιομηχανικούς συσσωρευτές.

Οι βιομηχανικοί συσσωρευτές, καλύπτουν εφαρμογές έλξεως, στατικές εφαρμογές και εφαρμογές εκκίνησης. Έχοντας την εμπειρία αρκετών δεκαετιών, η Unibat, δεσμεύεται να παρέχει τις πιο αποδοτικές ενεργειακές λύσεις στις βιομηχανίες και να δώσει ενέργεια στις ζωές των ανθρώπων.

Με διαχρονικές συνεργασίες, υψηλά πρότυπα ποιότητας και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση, η εταιρεία προσφέρει λύσεις σε συσσωρευτές, φορτιστές και εξοπλισμό αυτών. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα της Unibat μπορούν να ικανοποιήσουν ανάγκες σε βιομηχανικά οχήματα, περονοφόρα, αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα AKO, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΠΕ, τεχνολογία πληροφοριών IT, δίκτυο-επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αυτοκινήτων, οχημάτων, σκαφών κτλ.

Motive Power

Standby Power

Starter Power

Unibat, Power for Life

Unibat