Ιστορία

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Unibat SA

2018

Ίδρυση της εταιρείας «Unibat Recycling ΕΕ» με σκοπό τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέος.

2017

Επέκταση των εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης της εταιρείας κατά 6000 τ.μ. στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

2015

Μετονομασία και αλλαγή νομικής μορφής της εταιρείας «Δ. ΚΟΣΙΤΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» σε «Unibat, ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΕ».

2010

Σύσταση της εταιρείας «Unibat, ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΕΠΕ», με αποκλειστική δραστηριότητα και εξειδίκευση στις μπαταρίες εκκίνησης.

2008

Η διοίκηση της εταιρείας περνά στον Κοσιτζίδη Θεολόγο, με αντιπρόεδρο την Κοσιτζίδου Ειρήνη. Κατοχύρωση της εμπορικής ταυτότητας και του εμπορικού σήματος Unibat.

2005

Πραγματοποιείται σταδιακή παύση της παραγωγής συσσωρευτών και γίνεται η έναρξη συνεργασιών με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού. Διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της εταιρείας σε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις κάθε εφαρμογής.

1999

Εισαγωγή και εμπορία συσσωρευτών και εξοπλισμού για στατικές εφαρμογές ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τροφοδοτικά μηχανήματα ενέργειας UPS κ.α.).

1979

Ίδρυση της εταιρείας «Δ. ΚΟΣΙΤΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» από τον Κοσιτζίδη Θ. Δημήτριο, με αντικείμενο την κατασκευή, τη συντήρηση και την επισκευή συσσωρευτών για βιομηχανική χρήση.