Η τεχνολογία στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών εξελίσσεται ραγδαία. Σημαντική απαίτηση σήμερα είναι η πληροφορία, που θα βοηθήσει στην πρόληψη δυσάρεστων καταστάσεων, όπως είναι η υπερφόρτιση, οι υψηλές θερμοκρασίες και η κακή λειτουργία των μπαταριών. Οι συσκευές και τα αντικείμενα με ενσωματωμένους αισθητήρες συνδέονται με μια πλατφόρμα, η οποία λαμβάνει δεδομένα από τις μπαταρίες δίνοντας αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών. Μέσω εξειδικευμένων ηλεκτρονικών συστημάτων, μπορούμε πλέον να παρακολουθήσουμε ολόκληρο τον στόλο των μπαταριών μας, οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε.

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

BFS Aquamatic & Airlift

Τα συστήματα συμπλήρωσης απιονισμένου νερού που σχεδιάζονται από την BFS είναι κατάλληλα και για μπαταρίες έλξης σε ηλεκτρικά οχήματα βαριάς εργασίας και για μικρές ή μεγάλες εγκαταστάσεις στατικής ενέργειας. Όσον αφορά την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια τα συστήματα της BFS βρίσκονται στην πρώτη θέση. Βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχουν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την πίεση πλήρωσης, δεν χρειάζεται πρόσθετος περιφερειακός εξοπλισμός και εγκαθίστανται και λειτουργούν εξίσου εύκολα . Για να προσαρμόζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές, η BFS προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από ειδικά βύσματα.

EnerSys BSI 40

Η αποτελεσματική διαχείριση του στόλου των μπαταριών κίνησης είναι μια από τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη μείωση του λειτουργικού κόστους στην αποθήκη. Η συνεχής λειτουργία του εξοπλισμού χειρισμού υλικού, μέσα στην ημέρα, δημιουργεί την ανάγκη για κυκλική αλλαγή των μπαταριών. Η επιλογή της "καλύτερης μπαταρίας" είναι ζωτικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και για τη βελτίωση της κερδοφορίας. Ο δείκτης κατάστασης μπαταρίας BSI40TM, από την EnerSys®, βοηθά στη διαχείριση του στόλου των μπαταριών απλά και οικονομικά. Το BSI40 επικοινωνεί με τους φορτιστές EnerSys HF και παρέχει ακριβείς πληροφορίες για την κατάσταση της μπαταρίας. Το BSI40 καταγράφει κάθε συμβάν, φόρτιση και προειδοποίηση. Ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει αυτά τα αρχεία και να τα αναλύσει. Το σύστημα ένδειξης κατάστασης μπαταρίας (BSI40) είναι ιδανικό για μικρότερους στόλους μπαταριών, όπου η αποτελεσματική εναλλαγή της μπαταρίας είναι κρίσιμη για τις επιχειρήσεις. Κάθε μονάδα BSI40 μπορεί να συνδεθεί με έως 160 φορτιστές (40 φορτιστές ανά πάνελ) και μπορεί να ρυθμιστεί για τη διαχείριση 1 έως 10 γραμμών μπαταριών.

EnerSys Wi-iQ

Το Wi-iQ®3 είναι η νέα συσκευή παρακολούθησης δεδομένων που μπορεί να επικοινωνεί με τον φορτιστή, τον περονοφόρο ανυψωτικό μηχανισμό ή άλλες εξωτερικές συσκευές και να αποθηκεύει όλη την πληροφόρηση. Η λυχνία LED στη συσκευή παρέχει επίσης οπτική κατάσταση στον χειριστή του μηχανήματος.

EnerSys Xinx

Οι πρωταρχικοί στόχοι λειτουργίας οποιασδήποτε σύγχρονης μπαταρίας είναι η προβλεψιμότητα, η βιωσιμότητα και η κερδοφορία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα προγράμματα διαχείρισης λειτουργιών μπαταριών EnerSys δεν προσφέρουν απλώς αναφορά δεδομένων. Η ανάλυσή αυτή βοηθά στη συλλογή μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν: Βελτιωμένη συμμόρφωση με τους χειριστές - Οι καλά εκπαιδευμένοι χειριστές συμβάλλουν στη διατήρηση του χαμηλού κόστους και της υψηλής παραγωγικότητας. Το πρόγραμμα δείχνει πού υπάρχει η ανάγκη περαιτέρω κατάρτισης. Ανώτερα χαρακτηριστικά ενεργητικού – Διασφάλιση λειτουργίας των μπαταριών και των φορτιστών με τη μέγιστη απόδοση. Ορθή λήψη αποφάσεων με βάση τις εμπεριστατωμένες αναλύσεις.