Η τεχνολογία φορτιστή CC (Conventional Charger) ή 50 Hz χρησιμοποιεί μετασχηματιστή σιδηροσυντονισμού για τη ρύθμιση της εξόδου του φορτιστή. Ο βασικός φορτιστής CC δεν διαθέτει ηλεκτρονικούς ελέγχους, γεγονός που καθιστά τους φορτιστές πιο ανθεκτικούς και αξιόπιστους σε διάφορες εφαρμογές. Αυτοί οι φορτιστές είναι συνήθως ογκώδεις και βαρείς, ενώ κατά την διάρκεια της φόρτισης παρατηρείται θόρυβος. Η αντλία ανάδευσης ηλεκτρολύτη (Airlift Pump) μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετα για εφαρμογές υψηλής βαρύτητας ή ψυχρής αποθήκευσης.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος