Οι φορτιστές υψηλής συχνότητας (HighFrequency-HF) χρησιμοποιούν μετατροπείς που ενσωματώνουν πλήρως ελεγχόμενες συσκευές μεταγωγής ισχύος και επιτρέπουν τη ανόρθωση AC σε DC, σε πολύ υψηλές συχνότητες. Είναι πιο εύχρηστοι λόγω των μικρών διαστάσεων τους, διαθέτουν δυνατότητες παραμετροποίησης στις ανάγκες του πελάτη και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια με υψηλότερη απόδοση.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος