Οι Άνθρωποί μας

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η κινητήριος δύναμη της εταιρείας μας είναι το έμψυχο δυναμικό της. Πιστεύουμε στους ανθρώπους μας και στην εξέλιξή τους, επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση τους και φροντίζουμε για ένα ασφαλές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

ΚΟΣΙΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

KOΣΙΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Αντιπρόεδρος

ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οικονομικός Διευθυντής

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Πελατών & Διακίνησης

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Υπεύθυνος Πωλήσεων Motive Power

ΡΟΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Πωλητής Motive Power

ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΜΑΝΟΣ

Υπεύθυνος Πωλήσεων Stationary Power

ΧΑΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

Υπεύθυνος Παραγωγής & Τεχνικού Ελέγχου

ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Τεχνικό Τμήμα

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τεχνικό Τμήμα

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τεχνικό Τμήμα